Přehled nejčastějších chybových kódů praček dle jednotlivých značek

Možná se vám stalo, že se na displeji vaší pračky objevili neznámé symboly či kódy, které společně se zvukovou signalizací upozorňovali, že s vaší pračkou není něco v pořádku. Připravili jsme pro vás a vaši pračku přehledné seznamy chybových kódů dle jednotlivých značek včetně jednoduchého řešení. Pojďte se podívat, co tyto konkrétní chybové kódy signalizují.

Co jsou to chybové kódy závad?

V předešlém článku nejčastější závady praček jsme se podrobně věnovali nejčastějším závadám, které vás a vaši pračku mohou potkat, a s trochou šikovností je můžete vyřešit v pohodlí domova. 

Nesmírnou výhodou chytrých a moderních praček je, že pomocí displeje vám mohou ukázat chybový kód konkrétní poruchy, podle kterého můžete závadu vyřešit. Některé závady vyřešíte snadno doma a na některé bude nutné si zavolat odborný servis. Každý výrobce má pro svoji konkrétní pračku specifické kódování chyb, které značí závady a poruchy nebo jen vzniklou situaci, kterou je nutné vyřešit. 

Základní chybové kódy pračky Samsung

Tento přehled závad vám může být nápomocný, pokud se na vaší pračce zobrazí některý z chybových kódů. Některé závady lze jednoduše opravit v pohodlí doma, na ty komplikovanější kontaktujte odborné servisní středisko Samsung.

Chybový kódPopis závady (chybového kódu)Řešení
1EChyba senzoru hladinu vodyZkontrolujte senzor hladiny vody. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
4EChyba přívodu vodyZkontrolujte, zdali není ucpaný nebo poškozený ventil přívodu nebo zdali je dostatečný přívod vody. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
5EChyba při vypouštění vodyZkontrolujte, zdali není zablokované nebo poškozené čerpadlo. Zkontrolujte také odtokové hadice, zdali nejsou ucpané. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
AEChyba komunikaceZkontrolujte, zdali je správné zapojení kabelů. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
bE1, bE2, bE3Chyba ve snímači (relé)Zkontrolujte připojení. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
CEChyba v chlazeníZkontrolujte teplotu vody. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
dEChybné zavírání (porucha dveří)Zkontrolujte spínač ve dveřích. Restartujte pračku. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
HE, HE1, HE2, HE3Chyba ohřívače vodyZkontrolujte, zdali nejsou odpojené kabely ohřívače a ohřívač páry. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
LEChyba úniku vody Zkontrolujte všechny možné netěsnosti, odstraňte nečistoty z výpustí. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
OEChyba přetečení vodyZkontrolujte přívodní a odpadní hadice, zdali nejsou poškozené nebo jinak deformované. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
tE1, tE2, tE3Chyba snímače teplotyZkontrolujte, zdali je správné připojení konektoru snímače teploty. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
UEChyba nevyváženosti pračkyZkontrolujte stav bubnu v pračce. Rovnoměrně přeskládejte prádlo v bubnu, aby nebylo zamotané, nebo snižte jeho množství. V opačném případě může být problém nízkého množství oblečení v bubnu. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 

Základní chybové kódy pračky Whirlpool a Indesit

V následující tabulce jsou popsány nejčastější chybové kódy praček značky Whirlpool a Indesit. Závady jednodušší můžete vyřešit doma, pro ty závažnější a náročnější chyby kontaktujte odborný servis Whirlpool nebo odborný servis Indesit.

Chybový kódPopis závady (chybového kódu)Řešení
F04-F99Porucha na elektrické součástce V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
F0E4Porucha teploty vody Zkontrolujte pračku a nastavení teploty pracího cyklu a zdali je připojena k přívodu studené vody. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
F0E5Porucha nevyváženého obsahu náplně pračkyZkontrolujte buben a náplň. Rovnoměrně prádlo v bubnu rozprostřete nebo některé kousky vyndejte, protože je buben přetížen. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
F1E4Porucha hlavního reléV případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
F8E1, F8E3, F9E1Porucha přívodu vody (voda přitéká pomalu nebo prodleva při vypouštění vody)Zkontrolujte pračku a restartujte ji. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
F01Chyba přívodu vody do pračkyZkontrolujte tlak vody, snímač hladiny vody nebo zdali je otevřený přívod vody v domácnosti nebo přívod vody do pračky. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
F02Porucha funkce AquaStop (zastavení průtoku vody)Zkontrolujte, zdali není elektrický ventil plnění vody poškozený nebo zablokovaný. Vypojte pračku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Pračku nakloňte směrem dopředu, aby voda mohla vytéct ze spodní části. Zapojte pračku do zásuvky a otevřete přívod vody. Pokud začne voda do pračky přitékat, jedná se o poruchu, při které je nutné zavolat odborný servis. Pokud dochází k úniku vody, zkontrolujte hadice a další mechanismy a odstraňte nečistoty. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
F02Porucha s uzavíracím mechanismemZkontrolujte, zdali není blokován nebo poškozen zámek dveří. Restartujte pračku nebo ji můžete vypojit ze zásuvky. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
F06Porucha signálu tachogenerátoruKontaktujte odborný servis.
F08Porucha topného tělesaZkontrolujte topné těleso, ohřívač vody, zdali nedošlo k poškození. Dále zkontrolujte elektrický regulátor nebo ochranný tlakový spínač. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
F5Porucha termistoruZkontrolujte termistor, zdali funguje správně nebo zdali není odpojen. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
F29, FdLPorucha odemknutí dveří u pračkyZkontrolujte otevírání dveří a zdali nejsou zaseklé. Vypojte pračku ze zásuvky a vyčkejte pár minut. Poté pračku zapojte do zásuvky, zapněte ji a vyzkoušejte dveře. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
F24, F09Porucha hladiny vody (nadměrné množství prádla nebo vody)Zkontrolujte pračku a její hladinu vody nebo nadměrné množství prádla v bubnu. Pračku vypněte, poté kolečkem zvolte opět prací program a krátce stiskněte tlačítko Reset/vypouštění a do asi 15 sekund stiskněte tlačítko Start/Pauza, abyste spustili program vypouštění vody. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
F13Porucha s přitékáním vodyZkontrolujte, jaký máte tlak ve vodovodu. Dále zkontrolujte filtr, zdali není ucpaný a znečištěný nebo přihrádku na prací prášek, která může být také ucpaná. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
F13Uvolněný motor (vibrace)Zkontrolujte, zdali není motor pračky uvolněný. Je nutné ho utěsnit a upevnit. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
FPPorucha v odtoku vody Zkontrolujte odtok a odtokovou hadici, zdali není ucpaná nebo jinak znečištěná. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
F23Porucha se snímačem hladiny vody Zkontrolujte snímač vody nebo tlakový spínač, zdali není poškozený. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
F12Porucha ohřevu vodyZkontrolujte teplotu vody, topné zařízení nebo tlakový spínač. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.

Základní chybové kódy pračky LG

Pračky značky LG mají systém, který automaticky monitoruje poruchy a chyby. Přinášíme vám seznam nejčastějších chybových kódů, které na displeji signalizují různé poruchy. Některé závady lze jednoduše opravit v pohodlí doma, na ty komplikovanější kontaktujte servisní středisko LG. 

Chybový kódPopis závady (chybového kódu)Řešení
IEChyba přívodu vody (nedostatečný přívod, tlak nebo voda přitéká do pračky pomalu)Zkontrolujte přívod vody v domácnosti, kohoutek přívodu vody k pračce nebo přívodní hadici. Zkontrolujte, zdali jsou otevřené a nejsou nijak poškozené. Dále zkontrolujte filtr, který může být zanesený nečistotami. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
UEChyba (nerovnováhy) bubnu (nevyvážená náplň bubnu – zatížení příliš velké nebo nevyvážené)Zkontrolujte buben a jeho náplň. Buď některé kousky prádla z bubnu vyndejte, aby nebyl buben přetížen nebo postačí prádlo rovnoměrně rozprostřít v bubnu. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
UEChyba (nerovnováhy) bubnu (nevyvážená náplň bubnu – zatížení příliš malé)Zkontrolujte, zdali nemáte v bubnu příliš málo prádla. Přidejte jeden nebo dva menší kousky oblečení pro lepší rovnováhu. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
OEChyba vypouštění vody Zkontrolujte odtokový filtr nebo vypouštěcí hadici, zdali nejsou znečištěné nebo poškozené (zlomená, přehnutá…). V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
AEÚnik vodyZkontrolujte, zdali neuniká voda. Zkontrolujte místa odkud voda vytéká. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
dE, dE1, dE2, dE4Chyba dveří (závada senzoru dvířek, nelze odemknout nelze zamknout)Zkontrolujte, zdali jsou dveře správně zavřené. Zdali zavření dveří nebrání oblečení či jiné předměty. Naopak zkontrolujte důvody, proč nejdou odemknout dvířka. Restartujte pračku. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
FEPorucha přetečení způsobené poškozeným vodním ventilemZkontrolujte množství vody. Restartujte pračku a pokuste se vyprázdnit pračku. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
LEChyba zámku pračkyZkontrolujte pračku a vypojte ji na chvíli ze zásuvky, poté opět zapněte. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
PEPoškozený senzor kontrolující hladinu vody Zkontrolujte pračku a vypojte ji ze zásuvky a poté opět zapněte. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
PFChyba napájeníZkontrolujte pračku a zdali není výpadek napájení. Pračku restartujte tlačítkem Start/pauza. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
CEPřetížení motoru Zkontrolujte pračku a motor, zdali v něm nedochází k přetížení. Odpojte pračku od přívodu elektriky. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
dHEFunkce sušení nefungujeZkontrolujte pračku a odpojte ji od elektriky a uzavřete přívod vody.  V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
tE, TE1, TE2, TE3, TE4Chyba ohřevu vodyZkontrolujte pračku a odpojte síťový kabel a vyčkejte několik vteřin. Po zapnutí nechte vypustit vodu z pračky. Poté proveďte restart pračky. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.

Základní chybové kódy pračky Bosch

Přinášíme vám seznam nejčastějších chybových kódů, které na displeji signalizují různé poruchy. Některé závady lze jednoduše opravit v pohodlí doma, na ty komplikovanější kontaktujte odborné servisní středisko Bosch

Chybový kódPopis závady (chybového kódu)Řešení
E16, F16Nedovřená dvířkaZkontrolujte systém dvířek. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E17, F17Překročena doba napouštění pračky Zkontrolujte přívodní kohoutek a přívod vody u vás doma. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E18, F18Překročena doba pro čerpáníZkontrolujte pračku, restartujte ji zapnutím a vypnutím. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E19, F19Překročena doba pro ohřevObvykle tuto poruchu neopravíte doma, a proto kontaktujte odborný servis.
E20, F20Neočekávané zahříváníZkontrolujte pračku a restartujte ji (zapnout a vypnout). V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E23, F23Funkce AquaStop byla aktivovánaObvykle tuto poruchu neopravíte doma, a proto kontaktujte odborný servis.
E25, F25Porucha vadného senzoru zakalenostiObvykle tuto poruchu neopravíte doma, a proto kontaktujte odborný servis.
E26, F26Porucha vadného analogového senzoru tlakuObvykle tuto poruchu neopravíte doma, a proto kontaktujte odborný servis.
F27Porucha vadného senzoru tlakuObvykle tuto poruchu neopravíte doma, a proto kontaktujte odborný servis.
E28. F28Chybný průtokový senzor Obvykle tuto poruchu neopravíte doma, a proto kontaktujte odborný servis.

Základní chybové kódy pračky AEG

Přinášíme vám seznam nejčastějších chybových kódů, které se mohou vyskytnout na displeji vaší pračky. Některé závady lze jednoduše opravit v pohodlí doma, na ty komplikovanější kontaktujte servisní středisko AEG. 

Chybový kódPopis závady (chybového kódu)Řešení
E10, E11Porucha při napouštění vodyZkontrolujte pračku, přívodní hadice, zdali nejsou poškozené nebo ucpané. Dále pračku restartujte a zapněte tlačítkem Start/pauza. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E20, E21Porucha při vypouštění vodyZkontrolujte pračku, odtokový filtr a odtokové hadice, zdali nejsou ucpané nebo poškozené. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E40, E41Porucha otevírání a zavírání dveříZkontrolujte dvířka a jejich snímač. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
EHO, EH0Porucha nestabilního napájení ze sítěZkontrolujte pračku a přívody elektrické energie. Počkejte pár minut. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E91Porucha komunikace pračkyZkontrolujte pračku, restartujte ji a poté opět zapněte. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
EFO, EF3Aktivace systému proti vyplaveníZkontrolujte pračku, odpojte ji od sítě a uzavřete přívod vody. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
EH1Porucha frekvence napájení (mimo rozsah)V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
EH2Výskyt příliš vysokého napájecího napětíV případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
EH3Výskyt příliš nízkého napájecího napětíV případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.

Základní chybové kódy pračky Electrolux

Máme pro vás seznam nejčastějších chybových kódů, které se mohou zobrazit na displeji vaší pračky. Některé závady lze jednoduše opravit v pohodlí doma, na ty komplikovanější kontaktujte servisní středisko Electrolux. 

Chybový kódPopis závady (chybového kódu)Řešení
EFO, EF3Aktivace systému proti vyplaveníZkontrolujte pračku, odpojte ji od sítě a uzavřete přívod vody. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E20, E21Porucha při vypouštění vodyZkontrolujte pračku, čerpadlo, odtokový filtr a odtokové hadice, zdali nejsou ucpané nebo poškozené. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
EHO, EH0Porucha nestabilního napájení ze sítěZkontrolujte pračku a přívody elektrické energie. Počkejte pár minut. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E10, E11Porucha při napouštění vodyZkontrolujte pračku, přívodní hadice, zdali nejsou poškozené nebo ucpané. Dále pračku restartujte a zapněte tlačítkem Start/pauza. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E40, E41Porucha otevírání a zavírání dveříZkontrolujte dvířka a jejich snímač. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E50, E51Porucha napájecího okruhu motoruZkontrolujte pračku a její kabely. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E90Porucha komunikace pračkyZkontrolujte pračku, restartujte ji a poté opět zapněte. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E91Porucha komunikace pračkyZkontrolujte pračku, restartujte ji a poté opět zapněte. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
EH1Porucha frekvence napájení (mimo rozsah)V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
EH2Výskyt příliš vysokého napájecího napětíV případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
EH3Výskyt příliš nízkého napájecího napětíV případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.

Základní chybové kódy pračky Gorenje

V tabulce najdete soupis nejčastějších chybových kódů, které se mohou zobrazit na displeji vaší pračky. Některé závady lze jednoduše opravit v pohodlí doma, na ty komplikovanější kontaktujte servisní středisko Gorenje.

Chybový kódPopis závady (chybového kódu)Řešení
0EPorucha nastaveníZkontrolujte pračku a restartujte ji. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
E1Porucha teplotního čidla (příliš studená voda)Zkontrolujte pračku, protože přiváděná voda je příliš studená. Znovu zapněte prací program. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E2Porucha zámku dveříZkontrolujte pračku, vypněte ji a odpojte ji od sítě. Zapojte ji znovu a zapněte. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E3Porucha plnění vodouZkontrolujte, zdali je přívod vody v pořádku a také otevřený přívodní ventil. Zkontrolujte přívodní hadici, zdali není poškozená. Dále zkontrolujte přívod vody, zdali je v pořádku a dostatečně silný. 
E4, E5Porucha motoruZkontrolujte pračku a motor. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E6Porucha ohřevu vodyZkontrolujte pračku a topné těleso. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E7Porucha vypouštění vody Zkontrolujte pračku a její filtr, přívodní a odpadní hadici, zdali nejsou tyto komponenty poškozené nebo ucpané. Pračku restartujte. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E9Porucha vody (voda ve spodní části pračky)Zkontrolujte pračku, Odpojte ji ze sítě a restartuje. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E10Porucha čidla hladiny vodyZkontrolujte pračku, vypojte ji ze zásuvky a poté znovu zapojte a zapněte. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E11Porucha hladiny vody – přetékáníZkontrolujte stav vody. Pokud je v bubnu příliš mnoho vody, tak prací program bude přerušen a voda z pračky bude odčerpána. Poté restartujte pračku. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E12Porucha motoru Zkontrolujte pračku a restartujte ji. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E22Porucha dveří při zamykáníZkontrolujte pračku a snímač dveří Zkontrolujte, zdali jsou dveře dobře uzavřené nebo zdali se tam nedostal nějaký předmět nebo oblečení. Pračku restartujte. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E23Porucha dveří při odemykáníZkontrolujte pračku a snímač dveří. Zkontrolujte, zdali jsou dveře dobře uzavřené nebo zdali se tam nedostal nějaký předmět nebo oblečení. Pračku restartujte. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E36Porucha elektrické komunikace v pračceZkontrolujte pračku a restartujte ji. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis. 
PFPorucha výpadku prouduZkontrolujte pračku a elektrickou síť. Proveďte restart pračky, pokud je to možné. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.

Základní chybové kódy pračky Siemens

Základní přehled vám nabízí nejčastější chybové kódy, které se mohou zobrazit na displeji vaší pračky. Některé závady lze jednoduše opravit v pohodlí doma, na ty komplikovanější kontaktujte servisní středisko Siemens.

Chybový kódPopis závady (chybového kódu)Řešení
E0, E10Porucha pračkyZkontrolujte pračku a restartujte ji. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E16Porucha s dvířky (nedovřená)Zkontrolujte dveře pračky, zdali nejsou poškozené nebo není ve dveří nečistoty či jiné předměty. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E17, E18Porucha s překročením doby napouštění vody Zkontrolujte pračku a její přívodní hadice, přívod vody nebo filtr. Zdali nejsou komponenty poškozené nebo ucpané. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E19Porucha s překročením doby ohřevu vody V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E20Porucha neočekávané zahříváníZkontrolujte pračku a restartujte ji. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E23Porucha s protékáním pračkyZkontrolujte pračku, zdali neteče. Okamžitě ji vypněte. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E25Porucha čidla zakalenosti V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E26Porucha analogového čidla tlakuV případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E27Porucha čidla tlakuV případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E29Porucha s přívodem vody Zkontrolujte pračku a tlak vody, přívod vody a také filtr a přívodní hadice. Zdali nejsou tyto komponenty poškozené nebo ucpané. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E32Porucha s nevyváženým obsahem v bubnuZkontrolujte buben a jeho obsah. Prádlo rovnoměrně rozložte v bubnu, aby nebylo zamotané do sebe. Pokud je buben příliš přetížen, odstraňte některé kousky oblečení. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E33Porucha nadměrného množství pěnyZkontrolujte pračku a snižte dávky pracího gelu nebo prášku. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E34Porucha s dvířkyZkontrolujte pračku a dveře. Restartujte pračku. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.

Základní chybové kódy pračky Candy, Beko, Philco

Seznam nejčastějších poruch najdete v tabulce. Kontaktujte odbornou technickou podporu pro tyto značky Candy, Beko nebo Philco.

Chybový kódPopis závady (chybového kódu)Řešení
E2Porucha napuštění vodyZkontrolujte pračku, proč není možné napustit vodu. Zkontrolujte přívodní hadice, filtr a také přívod vody a kohoutek od přívodní hadice. Zdali nejsou komponenty poškození nebo ucpané. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E3Porucha vypouštění vodyZkontrolujte pračku a odpadní hadici a filtr, zdali nejsou ucpané nebo poškozené. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E4Porucha nadměrného množství vody nebo pěny. Zkontrolujte pračku a její množství pěny nebo vody. Zkontrolujte pračku a snižte dávky pracího gelu nebo prášku. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.
E7Porucha dvířek pračkyZkontrolujte pračku a dveře, zdali nejsou poškozené. Podívejte se, zdali prádlo nebrání dvířkám při zavírání. V případě přetrvávání problémů kontaktujte odborný servis.

Martina Poláková

Martina Poláková

Jsem pracující máma na rodičovské dovolené. Miluji běh, čtu knížky a ráda se učím novým věcem. Snažím se žít vědomě, jednoduše a lehce! Ráda přijímám výzvy, abych se dostala zase o kus dál.

Budeme rádi, když nám zašlete svůj názor nebo zkušenosti.

Přidejte komentář

Komparito.cz
Logo
Enable registration in settings - general
Srovnat produkty:
  • Celkem (0)
Srovnat