Jak ušetřit na daních: Velký přehled slev a výhod

Jak ušetřit na daních, když jste zaměstnanec nebo OSVČ? Přinášíme velký přehled legálních způsobů, jak snížit daň z příjmu, ať už žijete sami, s partnerem, dětmi nebo se o někoho staráte. Vysvětlíme si i pojmy jako daňový bonus, paušální výdaj a další.

Daňová pásma

Letos se sazba daně určuje podle dvou pásem. Záleží na tom, jaké jsou vaše roční příjmy, a to jak ze zaměstnání, tak například příjmy z nájmů, kapitálového majetku atd.

 • 15% daň odvádí osoby s příjmy do 1 701 168 Kč
 • 23% daň odvádí osoby s příjmy nad 1 701 168 Kč

Využijte daňové slevy pro fyzické osoby

Daňové slevy si můžete uplatnit jen u jednoho zaměstnavatele. Pokud jich máte více, musíte se rozhodnout, u kterého. Následující daňové slevy ovšem může uplatnit nejen pracující, ale i senior v penzi či student. V roce 2022 vyplňujete daňové přiznání s vyššími slevami než v předchozích letech. Podobně tomu bude i příští rok, kdy se některé slevy opět zvýší.

Sleva na daňového poplatníka

Slevu na daňového poplatníka může uplatnit každý, kdo platí daně. Uplatníte ji vlastně sami na sebe. Odečtěte si 27 840 Kč. Od roku 2022 se navíc zvýší na 30 840 Kč. Reaguje se tak na zvýšení čisté mzdy, ke kterému došlo po zrušení mzdy superhrubé.

Slevu na daňového poplatníka uplatníte v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování daně, a to v celé částce. Není potřeba splňovat specifické podmínky ani nic dalšího. Další výhodou je, že tuto částku uplatňujete celou, i když jste pracovali třeba jen půl roku.

Jestli jste držitelé průkazu ZTP, k základní slevě na poplatníka si můžete připočíst slevu pro ZTP ve výši 16 140 Kč. Tato daň se dělí na měsíce (1345 Kč měsíčně) a počítá se od data, kdy jste průkaz ZTP od Úřadu práce obdrželi. Jestli ho máte delší dobu, nemusíte to řešit. Ale jestli jste ho dostali během zdanitelného kalendářního roku, uplatňujte slevu jen na ty měsíce, kdy už jste ho měli doma.

Sleva na manžela/manželku

Jestli váš manžel, manželka nebo registrovaný partner má nízké nebo žádné příjmy (tedy zdanitelné příjmy), můžete si uplatnit slevu na dani za vyživovanou manželku/manžela ve výši 24 480 Kč. Tuto slevu lze uplatnit v případě, že příjmy partnera nepřesáhly 68 tisíc korun. Není nutné, abyste společně vychovávali dítě. Tato sleva platí i pro bezdětné páry.

Slevu na manžela/manželku uplatňujte podle toho, kolik měsíců jste v kalendářním roce sezdaní. Jestli jste spolu už více let, nic neřeší a uplatňujte v celé výši. Kdybyste ale měli svatbu během zdanitelného kalendářního roku a byli spolu sezdaní například jen 6 měsíců, částku si vydělte 12 a vynásobte 6 (sleva za 1 měsíc vychází na 2070 Kč, za půl roku je to 12 420 Kč). Slevu počítejte od měsíce, kdy jste spolu byli sezdaní k 1. kalendářnímu dni. Po svatbě 5.5. se tedy sleva uplatňuje až od června.

V případě, že je vyživovaná manželka nebo manžel zdravotně či tělesně postižená a vlastní průkaz ZTP, sleva se zvyšuje na 49 680 Kč za celý kalendářní rok.

jak ušetřit na daních

Jak ušetřit na daních za dítě

Jak ušetřit na daních, když máte děti? Využijte slevu na dani na dítě. Tu může uplatnit člověk v zaměstnaneckém poměru i OSVČ, ovšem u podnikatelů je tato položka možná jen při ročním příjmu do 1 milionu korun. Slevy na děti se rovněž počítají na měsíce. Jestli se vám tedy dítko narodilo během zdanitelného kalendářního roku, počítejte si jen ty měsíce, od kdy už je s vámi.

Slevy na dítě jsou následující:

 • na 1. dítě je sleva 15 204 korun (1267 korun měsíčně)
 • na 2. dítě je sleva 22 320 korun, (1860 korun měsíčně)
 • na 3. a další děti je sleva 27 840 korun, (2320 korun měsíčně)

Sleva na dani na dítě ve školce (školkovné)

Další sleva, kterou si rodiče malých děti mohou odečíst, je tzv. školkovné. Jak už název napovídá, vztahuje se pouze na rodiče dětí, které mají ratolest v předškolním zařízení. Částka je ve výši 15 200 Kč. Jestli máte dětí víc, uplatňujte víckrát. Příští rok částka za jedno dítě ve školce vzroste na 16 200 Kč.

Školkovné má několik ale. Tak jednak je potřeba, abyste pro uplatnění žili s dítětem v jedné domácnosti. Zároveň může tuto slevu uplatnit jen jeden z rodičů. Malým háčkem je, že v případě uplatnění školkovného nemáte nárok na daňový bonus.

Daňový bonus vzniká tehdy, když je výsledná sleva na dani na děti vyšší než samotná daň z příjmu. Bonus se vypočítává tak, že se sleva odečte od daně. Rozdíl vám stát vyplatí na bankovní účet. Daňový bonus a školkovné tedy nemůže čerpat stejný rodič. Stát vrací minimálně 100 Kč a výš.    

Sleva na dani pro studenty

Pracující studenti, ať už na plný úvazek, DPP, DPČ nebo VPP, mají nárok na slevu na poplatníka a další slevu na studenta. Částka je 4200 Kč, ale uplatňuje se v poměrné výši. Takže jestli jste například během roku absolvovali, vypočítejte si částku podle měsíců, které jste pracovali jako student. Měsíčně je to 355 Kč.

Jak ušetřit na daních, jestli jste studovali na více školách? Žádné extra výhody z toho neplynou. Sleva na studenta se odečítá jen jednorázově nezávisle na tom, na kolik škol docházíte. Uplatňujte tedy klasicky slevu na poplatníka + slevu na studenta, celkem 31 860 Kč.

Sleva na dani pro pracující důchodce

Jestli jste pracující důchodce, můžete si uplatnit slevu na poplatníka ve výši 27 840 Kč. Jestli jste pracovali jen nějaké měsíce, částku si vydělte a vynásobte, lze ji uplatnit na základě odpracovaných měsíců. Měsíčně to vychází na 2320 Kč.

jak ušetřit na daních osvč

Sleva na dani při invaliditě

Lidé v invalidním důchodu (i ti, co pracují na OSVČ) si mohou uplatnit slevu na základě toho, jaký mají stupeň invalidity. Počítá se podle měsíců, od kdy vám invaliditu úřady uznaly.

 • I. a II. stupeň invalidity = 210 Kč měsíčně, 2520 Kč za celý rok
 • III stupeň invalidity = 420 Kč měsíčně, 5040 Kč za celý rok

Sleva při zastavené exekuci

Novinkou je sleva na zastavenou exekuci. Jestli jste věřitelé a vaše pohledávky nebyly vymoženy kvůli zastavení, máte nárok na slevu na dani ve výši 30 % nesplacené pohledávky. Maximální hodnota jedné pohledávky ovšem může být jen 1500 Kč. Nejvyšší hodnota slevy proto dosáhne 450 Kč. Tato sleva na dani se vyplatí hlavně subjektům, které vymáhají velké množství malých pohledávek.

Ušetřit na daních lze i tzv. nezdanitelnými částmi   

Mimo daňové slevy můžete uplatnit také nezdanitelné části základu daně. Jedná se o dary, dárcovství, úroky z úvěrů atd. Solidarita i hypotéka se tedy může pěkně vyplatit. Těchto položek je celkem šest. Výsledný součet všech nezdanitelných částí vám může přinést i přeplatek na dani. Abyste si je mohli započíst, musíte splnit některá pravidla. Pojďme se na ně podívat.

Sleva za dar neboli bezúplatné plnění

Jestli jste někomu darovali hmotnou věc, službu, nemovitost či peníze bez nároku na vrácení nebo finanční kompenzaci, můžete si tento dar zahrnout do zúčtování. Podmínkou je, aby dar:

 • měl minimální hodnotu 1000 Kč,
 • nebo přesáhl 2 % vašeho základu daně.

Hodnota daru, který si můžete odečíst, je rovněž zastropovaná. Nesmí přesáhnout 15 % základu daně. Dary lze sčítat a počítají se i takové věci či služby, které jste poskytli v rámci společného jmění manželů. Hodnota se musí určit podle daňového hlediska nebo na základě zákona o oceňování majetku.

Do bezúplatného plnění spadá i darování krve (sleva 3000 Kč), kostní dřeně, kmenových buněk a dalších orgánů (20 000 Kč). Každé dárcovství je potřeba doložit dokladem od dané instituce.

Jak ušetřit na daních díky úvěrům

Úroky z hypotéky a z úvěru ze stavebního spoření si rovněž můžete odečíst, a to do výše 300 000 Kč. Přesnou částku, jakou si můžete z daňového základu odečíst, zjistíte z každoročního potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru. Toto potvrzení zasílá stavební spořitelna – jestli jste ho nedostali, zažádejte o něj.  

Kromě tohoto potvrzení musíte dodat i výpis z katastru nemovitostí. Je totiž nutné prokázat, že odpočet nechcete využít z úvěru na nemovitost komerční nebo rekreační. Tento odpočet se vztahuje výhradně na úvěry pro řešení vašeho bydlení nebo bydlení někoho z vaší rodiny (dětí, partnera, prarodičů).

Situace, kdy si lze odečíst úroky z hypotečního nebo podobného úvěru, upravuje § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Odečtěte si penzijní připojištění

Odečíst si penzijní připojištění je další způsob, jak ušetřit na daních. Maximální výše odpočtu je 24 000 Kč. Pokud máte připojištění se stáním příspěvkem, od naspořené částky musíte odečíst 12 000 Kč. Přitom platí, že se odečítá od maximální výše 24 000 Kč.

Slevu přinese i soukromé životní pojištění

Od daňového základu lze odečíst také soukromé životní pojištění. Jak už to tak bývá, i u této položky je nějaké ale a není jich málo.

 • Maximální výše odpočtu je 24 000 Kč,
 • ve smlouvě nesmí být možnost mimořádných výběrů (je jedno, jestli jste vybrali nebo ne),
 • naopak ve smlouvě musí být podmínka, že naspořenou sumu vyberete až po dovršení 60 let,
 • životní pojištění jste sjednali na alespoň 5 let,
 • máte sjednanou částku 40 000 Kč pro případ dožití při pojistné době 5 až 15 let a 70 000 Kč při pojistné době nad 15 let,
 • nemůže dojít k výplatě jiného příjmu, který není pojistným plněním a který by nezapříčinil ukončení pojistné smlouvy.

Pozor – jestli jste v minulých letech životní pojištění od základu daně odečítali, ale porušili jste některou z podmínek, máte povinnost slevy z minulých let vrátit skrze aktuální daňové přiznání.

jak ušetřit na daních zaměstnanec

Příspěvky odborovým organizacím

Příspěvky odborovým organizacím si můžete odečíst do výše 1,5 % zdanitelného příjmu, ovšem nesmí to být více než 3000 Kč. Nezapomeňte doložit příslušné potvrzení od organizace, že příspěvek přijala.

Úhrada dalšího vzdělávání

Absolvovali jste ve zdanitelném období zkoušku, která měla ověřit výsledky dalšího vzdělávání? Podmínkou je, abyste si ji hradili sami, nikoliv zaměstnavatel. Můžete si ji odečíst do výše 10 000 Kč.

Jak ušetřit na daních, když jsem OSVČ

Paušální výdaje

Místo reálných výdajů uplatněte výdaje paušální. Funguje to tak, že odečtete fixní procentuální část od reálných ročních příjmů. Výše paušálních výdajů je 80 %, 60 %, 40 % a 30 % podle druhu činnosti. Zároveň mají určitý strop, do kterého lze odečítat. Můžete ho v reálu přesáhnout, ale při výpočtu se držte stropu.

Základ daně z příjmů je potom rozdíl mezi reálnými příjmy a procentuálními výdaji. Paušální výdaje snižují byrokratickou zátěž, nemusíte dokládat faktury ani účtenky. Pravidla upravuje zákon o dani z příjmu, konkrétně § 7.

Paušální režim

Podle serveru Podnikatel.cz může podnikatel v paušálním režimu za určitých podmínek ušetřit na daních až 100 tisíc. Ne pro všechny OSVČ je však paušální režim otevřený, a ne všem se vyplatí. Pro koho je přechod výhodný?

 • Pro OSVČ s 60% paušálem, které nemají děti a mají příjmy vyšší než 500 000 Kč.
 • Pro OSVČ s 40% paušálem bez dětí (a dalších daňových výhod) a s příjmy nad 400 000 Kč.

Paušální daň se platí jednou měsíčně, a kromě sociálního a zdravotního je do ní zahrnuta také daň z příjmu. V současnosti částka činí 5994 Kč a do paušálního režimu lze vstoupit a vystoupit vždy do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tedy do 10. ledna. Netřeba podávat klasické daňové přiznání.

Zdroj: MFCR.cz, E15 FinExpert.cz, Finance.cz, Zakonyprolidi.cz (+ ZDP), Podnikatel.cz,

Anna Macurová

Anna Macurová

Ráda zkouším nové spotřebiče, elektroniku a vychytávky do domácnosti. Najdu pro vás nejlepší produkty a přidám tipy na výhodný nákup.

Budeme rádi, když nám zašlete svůj názor nebo zkušenosti.

Přidejte komentář

Komparito.cz
Logo
Enable registration in settings - general
Srovnat produkty:
 • Celkem (0)
Srovnat