Objevte tajemství recyklačních značek – jednoduché třídění pro spotřebitele

Zřejmě jste si už někdy na jednotlivých výrobcích, nebo obalech, všimli značek, jejichž základem je trojúhelník složený ze tří šipek.
Jedná se o takzvané recyklační značky, které mají zásadní účel – říkají spotřebitelům, kam vytřídit daný obal a pomáhají tak se správným tříděním odpadů do sběrných kontejnerů.
Pojďme se proto detailněji podívat na to, jak těmto recyklačním značkám porozumět.

Používání technických značek upravuje legislativa

Než si objasníme význam jednotlivých recyklačních značek, je třeba poukázat na to, že jejich používání rozhodně není nahodilé.
Povinnost identifikačního značení obalů je stanovena zákony, a to jak těmi platnými napříč v rámci Evropské unie, tak i našimi národními – u nás se jedná zejména o zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a zákon o obalech č. 477/2001 Sb.
Označováním obalů se pak ale také zabývá technická norma ČSN 77 0052-2 – ta udává povinnost značit obaly vyrobené z kovů, plastů a kombinovaných materiálů.

Jaké recyklační značky najdeme na obalech?

Jak už jsme zmínili v úvodu, recyklační značka má podobu symbolu trojúhelníku, která je doplněna o textové nebo číselné označení materiálu, případně kombinaci obojího.

· Trojúhelník s plnými šipkami udává, že je obal vhodný k recyklaci.

· Trojúhelník s obrysovými šipkami značí nejen vhodnost obalu k recyklaci, ale i to, že samotný obal je již vyroben s podílem recyklovaného materiálu.

Písmenné zkratky u těchto trojúhelníků jsou pak často následující:

· PAP pro papír,

· GL pro sklo (z anglického názvu glass),

· ALU pro hliníkový obal (z anglického názvu aluminum),

· C (z anglického názvu composite)pro kombinované obalyy (např. nápojové kartony, blistry od léků, sáčky od koření a polévek atd.).

Samotné plasty pak mají různé typy označení, zřejmě nejznámější je zkratka PET (polyethylentereftalát).

Čtení etiket

Seznamte se a přistupujte lépe k životnímu prostředí

Znalost těchto recyklačních značek je velmi prospěšná – nejen, že vám ušetří spoustu nejistot při třídění odpadu, ale zároveň vám umožní třídit odpad správně, a chránit tak suroviny a životní prostředí. Až tedy budete zase třídit odpad, nezapomeňte se seznámit s recyklačními značkami a jednat v souladu s nimi.

Redakce
Budeme rádi, když nám zašlete svůj názor nebo zkušenosti.

Přidejte komentář

Komparito.cz
Logo
Enable registration in settings - general
Srovnat produkty:
  • Celkem (0)
Srovnat